INFORMACIÓ Reglament Europeu RGPD 679/2019

En haver rebut el seu currículum, i en compliment del Reglament Europeu RGPD 679/2019 i la legislació espanyola vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, volem informar-li que:

1.- Totes les dades contingudes en el mateix i que voluntàriament Vostè ens ha facilitat, han passat a formar part d’un fitxer el titular del qual és JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT

2.- Que la finalitat d’aquest fitxer és la de disposar de dades de possibles de sol·licitants d’ocupació dels quals seran tractades respectant al màxim la seva intimitat.

3.- Que les seves dades no seran cedides a tercers sense el seu consentiment exprés, excepte en els supòsits marcats en l’esmentada legislació o per l’aplicació d’altres lleis que així ho regulen.

4.- Que l’haver-nos enviat Vostè mateix dit currículum, entenem que autoritza a la inclusió de les seves dades en aquest fitxer i al fet que siguin tractades per a la finalitat descrita.

5.- Que el termini de conservació de les seves dades serà indefinit.

Així mateix, l’informem que pot dirigir-se a JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT, amb NIF Passeig de Ronda 55-57, semisòtan i amb domicili social al Passeig de Ronda 55-57, semisòtan, 25006, LLEIDA LLEIDA, o bé per e-mail jllimosmontagut@gmail.com , per tal d’exercir els seus drets d’ accés, rectificació, supressió (dret a l’oblit), limitació de tractament, portabilitat de les dades, oposició, i a no ser objecte de decisions automatitzades, indicant com Assumpte: «Drets Llei Protecció de dades», i adjuntant fotocòpia del seu DNI, tal i com indica la llei.

En la mesura que JOSEP SERAFÍ LLIMÓS MONTAGUT necessiti incorporar a la seva plantilla més personal i que considerem que el seu perfil pot encaixar, ens posarem en contacte amb vostè.